I. Zadanie finansowane przez Gminę Gaszowice w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja i prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno - Integracyjnej w Gaszowicach w 2015 roku". Zadanie to realizowano przez cały 2015 rok. Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i rozwoju Górnego Śląska, było organem prowadzącym dla Świetlicy wraz z wszystkimi filiami.

Wartość całego zadania wyniosła 105 300,00 zł, z czego dotacja Gminy Gaszowice wynosi 100.000,00 zł. Pozostały koszt stanowi wkład własny Stowarzyszenia SUMINA (w tym praca wolontariuszy).

W ramach projektu zrealizuje się:

1. 12 miesięcy zajęć świetlicowych w 5 filiach (Gaszowice, Piece, Szczerbice, Czernica, Łuków Śląski)

2. Liczne konkursy, wycieczki, akcje profilaktyczne

3. Spotkania w grupach integracyjnych i praca indywidualna z dziećmi

4. Zakup żywności

5. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć

6. Inne tzw. koszty utrzymania placówki

 

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska w ramach zadania publicznego pt. „Organizacja i prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno - Integracyjnej w Gaszowicach w 2015 roku” zleconego w drodze konkursu przez Gminę Gaszowice na podstawie umowy z dnia 31.12.2014 r..

 

 


 

II. Zadanie współfinansowane przez Województwo Śląskie w ramach realizacji projektu pod nazwą "”Chciej, zrób, pochwal się!"

Wartość całego zadania opiewa na kwotę 30.000,66 zł z czego z dotacji Województwa Ślaskiego 24.000,66 zł.

W ramach projektu zrealizowano m.in.:

1. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w tym liczne wycieczki, akcje profilaktyczne, spotkania z socjoterapeutą, spotkanie opłatkowe, turnieje, programy z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej

2. Zakup żywności

3. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć

Okres realizacji projektu: od lipca do 31 grudnia 2015 roku.

 

 


 

III. Zadanie współfinansowane przez Województwo Śląskie w ramach realizacji projektu pod nazwą ”Pożytecznie i z pasją. Można i tak!”

Wartość całego zadania zamknęła się w kwocie 30 000,65 zł z czego z dotacji Województwa Ślaskiego 24 000,65 zł.

W ramach projektu zrealizowano:

1. Wyjazdy integracyjne, spotkania tematyczne, programy z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej

2. Zakup żywności

3. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć

4. Inne tzw. koszty utrzymania placówki

Okres realizacji projektu: od 1 września do 31 grudnia 2015 roku.