I. Zadanie finansowane przez Gminę Gaszowice w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja i prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno - Integracyjnej w Gaszowicach w 2016 roku". Zadanie to realizowane jest przez cały 2016 rok. Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i rozwoju Górnego Śląska, jest organem prowadzącym dla Świetlicy wraz z wszystkimi filiami.

Wartość całego zadania wynosi 100 000,00 zł, z czego dotacja Gminy Gaszowice wynosi 100.000,00 zł.

W ramach projektu zrealizuje się:

1. 12 miesięcy zajęć świetlicowych w 5 filiach (Gaszowice, Piece, Szczerbice, Czernica, Łuków Śląski)

2. Liczne konkursy, wycieczki, akcje profilaktyczne

3. Spotkania w grupach integracyjnych i praca indywidualna z dziećmi

4. Zakup żywności

5. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć

6. Inne tzw. koszty utrzymania placówki

 

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska w ramach zadania publicznego pt. „Organizacja i prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno - Integracyjnej w Gaszowicach w 2016 roku” zleconego w drodze konkursu przez Gminę Gaszowice.

 

 


 

II. Zadanie współfinansowane przez Województwo Śląskie w ramach realizacji projektu pod nazwą "Razem damy radę"

Wartość całego zadania opiewa na kwotę 30.000,00 zł z czego z dotacji Województwa Ślaskiego 24.000,00 zł.

W ramach projektu realizuje się m.in.:

1. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w tym liczne wycieczki, akcje profilaktyczne, spotkania z socjoterapeutą, spotkanie opłatkowe, turnieje, programy z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej

2. Zakup żywności

3. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć

Okres realizacji projektu: od 27 czerwca do 31 grudnia 2016 roku.

 

 


 

III. Zadanie współfinansowane przez Województwo Śląskie w ramach realizacji projektu pod nazwą "Mali, a już świadomi"

Wartość całego zadania opiewa na kwotę 26.250,00 zł z czego z dotacji Województwa Ślaskiego 21.000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano m.in.:

1. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w tym liczne wycieczki, akcje profilaktyczne, spotkania z socjoterapeutą, spotkanie opłatkowe, turnieje, programy z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej

2. Zakup żywności

3. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć

Okres realizacji projektu: od 1 września do 31 grudnia 2016 roku.

 

 


 

IV. Zadanie współfinansowane przez Województwo Śląskie w ramach realizacji projektu pod nazwą "Bądź bezpieczny - umiej się zachować"

Wartość całego zadania opiewa na kwotę 26.250,00 zł z czego z dotacji Województwa Ślaskiego 21.000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano m.in.:

1. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w tym liczne wycieczki, akcje profilaktyczne, spotkania z socjoterapeutą, spotkanie opłatkowe, turnieje, programy z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej

2. Zakup żywności

3. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć

Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku.