I. Zadanie finansowane przez Gminę Gaszowice w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja i prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno - Integracyjnej w Gaszowicach w 2017 roku". Zadanie to realizowane jest przez cały 2017 rok. Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i rozwoju Górnego Śląska, jest organem prowadzącym dla Świetlicy wraz z wszystkimi filiami.

Wartość całego zadania wynosi 127 000,00 zł, z czego dotacja Gminy Gaszowice wynosi 120.000,00 zł.

W ramach projektu zrealizuje się:

1. 12 miesięcy zajęć świetlicowych w 5 filiach (Gaszowice, Piece, Szczerbice, Czernica, Łuków Śląski)

2. Liczne konkursy, wycieczki, akcje profilaktyczne

3. Spotkania w grupach integracyjnych i praca indywidualna z dziećmi

4. Zakup żywności

5. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć

6. Inne tzw. koszty utrzymania placówki

 

 

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska w ramach zadania publicznego pt. „Organizacja i prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno - Integracyjnej w Gaszowicach w 2017 roku” zleconego w drodze konkursu przez Gminę Gaszowice.