nazwa: Świetlica Środowiskowa w Szczerbicach

adres: ul. Szkolna 6, 44-293 Szczerbice,

na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Szczerbicach.

tel.: 32 430 55 16 dostępny codziennie od 8.00 - 15.30.

godziny otwarcia:

od września 2019

poniedziałki od 13.45 do 16.45,

wtorki od 13.30 do 16.30,

 

wychowawca: mgr Justyna Gawrońska