nazwa: Świetlica Środowiskowa w Piecach

adres: ul. Rydułtowska 21, 44-293 Piece

Zielony budynek, wejście  po schodach od głównej drogi

godziny otwarcia:

od stycznia 2018

poniedziałki od 14.30 do 17.30

środy od 14:30 do 17.30

tel.: 32 43 06 302 (czynny w godz. otwarcia placówki)

wychowawca: mgr Agnieszka Łasocha

inne ważne informacje: szczegółowe informacje wywieszane na bieżąco w gablocie przed schodami wejściowymi.