nazwa: Świetlica Środowiskowa w Piecach

adres: ul. Rydułtowska 21, 44-293 Piece

Zielony budynek, wejście  po schodach od głównej drogi

godziny otwarcia:

od września 2019

poniedziałki: od 14:30 do 17:30

wtorki: od 14:30 do 17:30

tel.: 32 43 06 302 (czynny w godz. otwarcia placówki)

wychowawca: mgr Karolina Cieślok

inne ważne informacje: szczegółowe informacje wywieszane na bieżąco w gablocie przed schodami wejściowymi.