nazwa: Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna w Gaszowicach

adres: Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 7
44-293 Gaszowice, I piętro sala 25

godziny otwarcia:

od września 2018

wtorki od 16:00 do 19:00

czwartki od 16:00 do 19:00

tel.: 32 433 04 53 (czynny w godz. otwarcia placówki)

wychowawca- mgr Agnieszka Łasocha