nazwa: Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna w Gaszowicach

adres: Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 7
44-293 Gaszowice, I piętro sala 25

godziny otwarcia:

od września 2019

poniedziałki od 15:30 do 18:30

czwartki od 15:30 do 18:30

tel.: 32 433 04 53 (czynny w godz. otwarcia placówki)

wychowawca- mgr Anna Wawoczny