nazwa: Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna w Gaszowicach

adres: Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 7
44-293 Gaszowice, I piętro sala 25

godziny otwarcia:

od września 2018

poniedziałki od 14:30 do 17:30

środy od 14:30 do 17:30

tel.: 32 433 04 53 (czynny w godz. otwarcia placówki)

wychowawca- mgr Agnieszka Łasocha