Cykl zajęć przeprowadzony w gaszowickiej świetlicy rozszerzył spojrzenie świetlicowych dzieci na zagrożenia i niebezpieczeństwa płynące z zewnątrz. Na zajęciach podjęliśmy temat ryzykownych zachowań dzieci, oraz nauki asertywnego, efektywnego odmawiania, propozycji zażywania środków nieznanych, spożywana napoi alkoholowych, palenia papierosów oraz odrzucania innych zagrożeń. Dzieci wykonały plakaty pod hasłem „Jedno życie wiele wyborów”. Miłą niespodzianką był dla nas fakt, iż plakat naszej świetlicowej wolontariuszki został wytypowany do promowania konferencji dotyczącej profilaktyki przeciwdziałania przemocy oraz problemów uzależnień.

Kolejne zajęcia poświęciliśmy zwiększeniu wrażliwości na krzywdę innych oraz wypracowaniu u dzieci skutecznych sposobów obrony przed atakiem agresywnych osób. Agresja słowna i przemoc fizyczna to temat z którym zmierzyliśmy się. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące zachowań agresywnych, przemieszczały się po sali ustawiając przy wybranych odpowiedziach: tak, nie, nie wiem. Między dziećmi wywiązał się dialog jak należy postępować w sytuacjach kiedy ktoś im dokucza, gdy ktoś ich krzywdzi. Kolejnym etapem było stworzenie zbiorowej pracy, na której znalazły się przykłady przemocy słownej oraz fizycznej następnie za pomocą namalowanych buziek dzieci wyraziły swoje emocje kiedy znalazły się w sytuacjach gdy ktoś był w stosunku do nich agresywny.

Zajęcia zakończyliśmy relaksując się wspólnie na placu zabaw, przypominając o zasadach bezpiecznych wakacji.